Etsi

Nepsytic ry

Nepsytic ry toimii neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

Neuropsykiatrisella kirjolla tarkoitetaan: ADHD, autismikirjo, Tourette, pakko-oireisuus (OCD), kehityksellisiä kielihäiriöitä sekä näihin liittyviä ja samanaikaisesti esiintyviä neuropsykiatrisia häiriöitä, oireita ja erityispiirteitä.

Nepsytic ry:n jäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevan lomakkeen.

Liittymisen voi myös tehdä liittojen internet-sivuilla:
http://adhd-liitto.fi/
http://www.aivoliitto.fi/
https://www.autismiliitto.fi/  

Yhdistyksen tilinumero on: 
FI30 1793 3000 0054 08

Haluan liittyä Nepsytic ry:n jäseneksi