Nepsytic ry

Nepsytic ry toimii neuropsykiatrisen kirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi.

Neuropsykiatrisella kirjolla tarkoitetaan: ADHD, autismikirjo, Tourette, pakko-oireisuus (OCD), kehityksellisiä kielihäiriöitä sekä näihin liittyviä ja samanaikaisesti esiintyviä neuropsykiatrisia häiriöitä, oireita ja erityispiirteitä.

Tämän sivun alivalikosta löytyvät yhdistyksen säännöt sekä rekisteriseloste tietojen käyttöä koskien
Etsi